تفال به حافظ امروز دوشنبه 23 آبان ماه

فرارو- فال از آثار ادبی است، از باورهای کهن، این مرز و بوم است. در گذشته ساکنان این دیار به نویسندگانی روی می آوردند که فکر می کردند حق بهره مندی از این واژه را دارند. اما در گذر زمان تنها یاد حافظ در فرهنگ عامه باقی مانده است.

تفیل هستی اشکند ادمی و فری

ارادتی بنما تا سعداتی ببری

باکوش خواجه و از آشک بی‌نسیب نباش

که بندا را نخرد کس به بیهنری

بیدار شدم و زود بیدار شدم

به عزر نیم شبی کوش و گریح سهری

تا ход че леабти​ай шешвар шеرین кар

ک در کسمی و غیب از کری

هزار جان مقدس بسخت زین غیرت

که هر سباح و مسا شما مجلس دري

من برای حضرت آصف پیام می فرستم

كه ياد غير دو مصرع من به نظام دري

من دنیا را دیدم

اگه امتحان بدی نه غذا میخوری و نه غصه میخوری

كلاه سروريت كاج مباد بر سر حسن

كه زيب بخت و سزاوار ملك و تاج سري

با بوی زلف و رخت می روند و می آیند

سبا به غالیه سایی و گل به جلوه گری

تو حاضر نیستی به من نگاه کنی

که جام جم نکند سود وقت بیبسری

بادای کوشنه نشینان بلا بھرداندردند

کرا به کشمی به ما نیمینگری

بیا و سلطانة از ما بخر به مایه حسن

و نسبت به این معامله بی اعتنا نباشید

تاریک عشک تاریکی اعجب خطرناک است

ناوظبله اغر ره به مقصطنی نبری

به یمن همت حافظ اومید هست که باز

ארי אסאמר לילאי לילה קמר

ترجمه انگلیسی: مسا: به فتح اول شام / بی بسری: کوری و نابینایی

تفسیر شعر:

سعی کنید داستان هایی که از دیگران می شنوید را باور نکنید و به هیچکس اعتماد کامل نداشته باشید که ممکن است باعث پشیمانی شما شود. تو راح خود غیر و علقلت را ملاک علی ده ده ده. از راهنمایی افراد مهربان و با ملاحظه غافل نشوید. خدا را در نظر داشته باش!

Hayden Phillips

عاشق قهوه بی عذرخواهی یک تمرین‌کننده اینترنتی متواضع. دوست حیوانات در همه جا.

تماس با ما