تفال به حافظ امروز شنبه 23 مهرماه

فرارو- فال از آثار ادبی است، از باورهای کهن، این مرز و بوم است. در گذشته ساکنان این دیار به نویسندگانی روی می آوردند که فکر می کردند حق بهره مندی از این واژه را دارند. اما در گذر زمان تنها یاد حافظ در فرهنگ عامه باقی مانده است.

از من جدا مباش که نور را دیده ای

درود بر شما

عاشقان دستی به پای تو ندارند

پیرهون سابوری وشان یدخای

از کشم بخت کی مبادت گزند از انک

به انتهای قلبم رسیده ام

دوستت دارم مفتی زمان

من معلولیت ندارم

دوستش را سرزنش کرد

به از گلیم کے مگر پا کاکائی

شرح lexicon: پیراهن سبوری: جامه شکیب/ کشم بخت: دیده تالع

تفسیر عرفانی:

از كنارم مرو كه بشكل بشكل اخنام و حمدم قلب رسته ام هستي. در معنای این شعر می توان گفت که عاشقان حضرت دوست در راه عشق، سر خود را نمی شناسند و حوصله و صبر ندارند، زیرا سایه برایشان آرامش و شادی می آورد. هرگاه خيال دوست در دل او نقش نبندد، عشق در دل او به ياد نمي ماند. אז אינ רו، דר קירט אשק חא יהוה.

تفسیر شعر:

اگر به آنچه می خواهید برسید، شانس و اقبال به شما کمک می کند، در غیر این صورت موفق نخواهید شد. خوشبختانه راه درست را در پیش گرفته اید اما شرایط به گونه ای است که معلوم نیست همه چیز طبق برنامه پیش برود.

Emerson Brooks

گورو تلویزیون. حل کننده مشکل علاقه مندان به وب. ماون مسافرتی بی عذرخواهی تنظیم کننده.

تماس با ما