وزیر آموزش و پرورش زندان و بازداشت نداریم

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تعدادی از دانش آموزان بازداشت یا زندانی شدند گفت: دانش آموزی در زندان و بازداشت نداریم.

وی افزود: رسانه‌های خارجی و فضاهای مجازی که توسط مسئولان هدایت و مدیریت می‌شوند، شایعاتی مبنی بر اغتشاشات ایجاد کرده و سعی کرده‌اند دانش‌آموزان را نوجوانانه جلوه دهند. مثلاً در مورد استان اردبیل دیدید که اتفاقی نبوده، بلکه سعی کردند شوخی کنند. در مورد استان اردبیل نیروی اداری وارد مدرسه نشده است اما برای فضای جمهوری اسلامی منفی هستند.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: دانش آموزان، مدارس و واحدهای آموزشی ایران برای ما عزیز و قابل احترام هستند اما مدارس و دانش آموزان ایران را هدف قرار می دهند. علم و فناوری و پیشرفت ایران برایشان قابل تحمل نیست.

نوری گفت: با بازگشایی مدارس، همه همکارانم در آموزش و پرورش تلاش زیادی کردند تا در ایران با سرعت بیشتری ادامه تحصیل دهند. دانش‌آموزان، والدین و معلمان می‌دانند که دشمن با توطئه‌های مختلف سعی در تعطیلی مدارس در ایران داشت، اما باید هوشیاری خود را بیشتر کنیم و اخبار را از منابع واقعی دنبال کنیم نه مجازی و غیر واقعی.

وی خاطرنشان کرد: اگر در عرصه علم و فناوری با سرعت فعلی پیش برویم، تمام قله های جهان را فتح خواهیم کرد. مطمئن باشید مخالفان جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را می کنند تا ایران را از پیشرفت بازدارند، اما ما باید روی کار و اقدامات خود تمرکز کنیم و به حاشیه ها توجه نکنیم.

Jamiya Calhoun

دوستدار فرهنگ پاپ به طرز خشمگینانه ای فروتن. نینجاهای شبکه های اجتماعی بی عذرخواهی طرفدار الکل دردسر ساز.

تماس با ما