تفال به حافظ امروز شنبه 2 مهرماه

فرارو- فال از آثار ادبی است، از باورهای کهن، این مرز و بوم است. در گذشته ساکنان این دیار به نویسندگانی روی می آوردند که فکر می کردند حق بهره مندی از این واژه را دارند. اما در گذر زمان تنها یاد حافظ در فرهنگ عامه باقی مانده است.

به جان پير خرابات و حق صحبت او

که جز هوای خدمت در سر من نیست

بهشت جای گناهکاران نیست

بيار باده ك مستزهرم به همت و

চির্গ সাগে অন সাবে বাদান

که زد به خرمن ما آتش محبت و

بر استان میخانه کر سری بینی

مزن به پای که نیست نیت و

بیا که دوش به مستی سروش علم غیب

نوید داد ک اعم است فیض رحمت و

از بالا به من نگاه نکن

که گناه و زهد بدون رحمت نیست

نیمکند دل من میل زهد و توبه، ولی

به نام خواجه بکوشیم و فر دولت و

madam kharqa hafiz به بده در گرو است

مگ ز هاک خراطات فيترات о

توضیح فرهنگ لغت: ــر خرابات، ــر مغان یا ــــــــرــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفسیر عرفانی:

قول می دهم با تو باشم و به او سوگند که جز آرزوی خدمت به او آرزویی در سرم نیست. معنای این شعر این است که امید جای دوست، راه عاشقان است. در واقع عاشقان محبوبش را در خانه اش رها نمی کند و آنها را با عنایت خود تنها نمی گذارد; کرا که مشیت و ایردا اش از اول انان را در انرا را کماشته است.

تفسیر شعر:

حرکت در جامعه و شرکت در امور مختلف با دیگران به خود ترسی نمی انجامد، انسان در جامعه رشد می کند. خود را با شرایط فعلی تطبیق دهید.

Nick Webster

مزاحم عمومی فن غذا. حلال مشکل بدون عذرخواهی کارآفرین. خواننده.

تماس با ما